nahoru

Přídavky na dítě

Na přídavky na dítě nemají automaticky nárok všechny rodiny, ale pouze rodiny s nízkými příjmy. Tento státní příspěvek je určen na krytí nákladů spojenými s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Zjistěte, jestli i Vy máte nárok na přídavky na dítě a poodhalme si, podle čeho se tento nárok posuzuje.

Shopy > Články > Přídavky na dítě


Podmínky získání přídavku na dítě

Přídavky na dítě jsou určeny domácnostem s nezaopatřenými dětmi do 26 let věku. Rodina musí splňovat důležité kritérium: její čistý příjem musí být nižší než 2,4 násobek částky životního minima, tj. pro rok 2016 celkem 23 640 Kč u rodiny s dvěma dětmi do věku 15 let. Pro přiznání přídavků na dítě se posuzují čisté příjmy za předchozí kalendářní rok, jako jsou příjmy ze závislé činnosti a podnikání, důchod, nemocenská nebo podpora v nezaměstnanosti.

Rodiny, kterým byl přiznán nárok na přídavky na dítě, mohou každý měsíc dostat:

  • Pro dítě do 6 let věku – 500 Kč
  • Pro dítě od 6 do 15 let věku – 610 Kč
  • Pro dítě od 15 do 26 let věku – 700 Kč

Co si představit pod pojmem „nezaopatřené dítě“?

Nezaopatřeným dítětem se rozumí děti na základní škole, studenti do 26 let věku, děti vedené na ÚP, jimž nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti ani rekvalifikaci, a děti do 26 let, které nemohou studovat kvůli úrazu či nemoci, popřípadě nemohou z důvodu svého špatného zdravotního stavu vykonávat soustavou výdělečnou činnost. .

Kde požádat o přídavky na dítě?

Přídavky o dítě se vyřizují na pobočce Úřadu práce v místě trvalého pobytu. Žadatelé předkládají vyplněnou žádost na předtištěném formuláři, průkaz totožnosti, rodné listy dětí mladších 15 let, potvrzení o výši příjmů a potvrzení o studiu dítěte. O přídavky mohou požádat zákonní zástupci dítěte nebo jeho pěstouni či poručníci, a to kdykoliv. Obvykle se ale žádost podává při narození dítěte nebo na začátku školního roku. Další možností je rodičovský příspěvek, který se vyplácí rodiči, který se stará o dítě.

Publikováno 17.5.2016

Poslední články: