nahoru

Jak probíhá oddlužení

Shopy.cz > Půjčky > Info > Jak probíhá oddlužení


Více dluhů vyřeší oddlužení

Zadlužili jste se u více finančních institucí a nevíte, jak z toho ven? Obáváte se exekuce a chtěli byste svou situaci nějak řešit? Vydejte se na trnitou cestu oddlužení, na jejímž konci Vás čeká smazání dluhů a třeba i začátek nového, lepšího života bez obav, kdy na Vaše dveře zaklepe exekutor.

Podmínky pro oddlužení

Oddlužení, neboli osobní bankrot, má přesně stanovená pravidla, která musíte po celou dobu dodržovat. Návrh na oddlužení se podává u krajského soudu podle místa bydliště, ale než k němu přistoupíte, zjistěte, zda splňujete podmínky: máte závazky minimálně u dvou věřitelů? Jste schopni splatit během pěti let alespoň třetinu svých dluhů a plynou Vám příjmy ze zaměstnání? Pak jste vhodný kandidát.

Návrh na oddlužení

Návrh na oddlužení se podává na příslušném formuláři, kde mimo jiné uvádíte očekávané příjmy v následujících pěti letech, údaje o příjmech za poslední tři roky a seznam majetku a věřitelů. Pokud bude po formální stránce všechno v pořádku a krajský soud usoudí, že jsou Vaše úmysly čestné, vydá vyhlášku o insolvenčním řízení, které představuje pro dlužníka záruku, že nemůže dojít k exekuci, a to ani k nařízené.

Schůze věřitelů

Věřitelé se musí přihlásit do 30 dní od vyhlášení insolvenčního řízení a vznést nárok na splacení pohledávek. Krajský soud věřitele svolá a vyzve je, aby se vyjádřili k plánu a navrhli, jak bude oddlužení probíhat – zpeněžením majetku dlužníka nebo splátkovým kalendářem. Pokud se věřitelé nehodnou nebo se nevyjádří, rozhodne o oddlužení soud.

Životní minimum

Po dobu pěti let máte nárok nechat si příjem ve výši životního minima a zbylá částka jde na splacení Vašich závazků. Postižena oddlužením bude nejen mzda, ale i důchody, mateřská, rodičovská, příspěvek na bydlení nebo dary. Po uplynutí pěti let a splacení 30 % závazků oddlužení končí.

Publikováno 8.3.2016

Poslední články: