nahoru

Půjčka na směnku

Shopy.cz > Půjčky > Typy půjček > Půjčka na směnku


Rychlá půjčka od soukromé osoby

Hojně používanou formou půjček jsou půjčky na směnku. Půjčky mohou být zajištěny různě. Nejčastěji se využívá zástavy nemovitosti nebo právě směnky. Směnka má v tomto případě funkci zajišťovací. Žadatel spolu se smlouvou o půjčku podepisuje směnku na dlužnou částku. Je to obchodovatelný cenný papír, který má jasně dané zákonné náležitosti. Směnky upravuje směnečný zákon.

Půjčky na směnku od soukromých osob

Půjčky na směnku poskytují také soukromé osoby. Půjčky na směnku jsou mezi občany rozšířeny pro své jednoduché sjednání a jasné zajištění dluhu. Smlouva o půjčce bývá v tomto případě často opomíjena, což není zrovna nejlepší varianta. Rozhodně doporučujeme veškeré dohodnuté věci uvést ve smlouvě o půjčce a předejít tak možný následným problémům.


Je třeba si uvědomit, že nejvíce se půjčka na směnku využívá v případech, kdy žadateli banka nebo nebankovní společnost půjčit odmítá. Tito lidé, kteří nutně potřebují půjčku, jsou pak snadným terčem různých nesolidních poskytovatelů, kteří jim dávají lákavou vizi půjčky. Nezřídka pak toto dobrodružství končí exekucí nebo jen vylákáním poplatku za příslib zajištění půjčky. Mějte se na pozoru a vše rozhodujte s chladnou hlavou.

Půjčky bez poplatku

Můžete využít půjčku na směnku bez poplatku, což je půjčka, kdy žadatel o půjčku neplatí předem žádné poplatky. Platí pouze sjednaný úrok půjčky. Nečeká vás tak žádné překvapení ve formě skrytých poplatků, tak jako to může být u nesolidních nebankovních půjček. Zde se čas od času lze setkat s případy, kdy jde poskytovatelům spíše jen o tyto nemalé poplatky. Vždy si proto pečlivě prostudujte smlouvu o půjčce a také veškeré dodatky a obchodní podmínky.

Bankovní i nebankovní půjčky na směnku

Většinou se sjednávají formou nebankovních půjček na směnku. S těmito půjčkami se ale také setkáme v bance. Banky používají půjčky na směnku například u kontokorentních úvěrů, které jsou zajištěny bianco směnkou. Bianco směnka je taková směnka, kde není uvedená částka, neboť dluh je proměnlivý podle čerpání. Sjednává se zároveň dohoda, ve které se stanoví podmínky vyplnění částky směnky. Zde vstupuje směnka právě pro svou zajišťovací funkci. Podepisování bianco směnky nese svá rizika, proto pečlivě uvažte kdy a komu ji podepíšete. V případě nesolidního jednání postačí vepsat libovolnou částku na směnku a problém je na světě. U banky je však toto riziko minimální.

Zrádnost i přednost směnky

Směnka je ošemetný nástroj. I malý ušpiněný papír, na kterém je třeba jen rukou sepsáno vše podle zákonem stanovených náležitostí, může znamenat velký problém. Směnka může být sepsána na čemkoliv, ale její síla a rychlost vymahatelnosti je obrovská. Stačí jeden podpis a můžete mít zaděláno na problém. Soudy tyto spory řeší poměrně rychle. Poté následuje předání dluhu k vymožení exekutorům, od kterých také nic příjemného nečekejte.

Poznámka: Zákon již vylučuje zajištění spotřebitelského úvěru směnkou.

Publikováno 14. 2 .2014

Poslední články: